Info

Od čega se sastoji laminat?

Laminat je sastavljen od četiri, odnosno pet slojeva.

Nosivi sloj, to su različite vrste ploča napravljene od drvnih prerađevina. One nose sve ostale slojeve i daju čvrstoću laminatu. Pored ovoga moraju osigurati dobar prihvat na podlogu, stabilnost i otpornost na vlagu. Za proizvodnju laminata, najčešće se koriste HDF ploče (vlaknaste ploče velike gustoće – high density fibreboard). Odlikuje ih homogena struktura, velika čvrstoća na savijanje i vrlo dobro podnošenje pritiska. U mnogo manjoj mjeri se koriste MDF ploče (ploče srednje gustoće kao što je šperploča – medium density fibreboard). One su znatno lošije od HDF ploča u pogledu tehničkih karakteristika pa postoji tendencija njihovog dugoročnog povlačenja s tržišta u smislu nosivog materijala
Dekorativni sloj, to je papir na kome je otisnut odgovarajući dekor i laminatu daje lijep estetski izgled. Postavlja se sa gornje strane nosive ploče. Na njemu mogu biti otisnute slike različite vrste drveta, različite kvalitete, zatim mogu bit nanesene slike mramora ili nekog drugog prirodnog kamena, a jednostavno se mogu otisnuti i raznobojni tonovi sa određenim dekoracijama. Mogućnosti su neograničene.

Vezivni sloj se nalazi između nosivog i dekorativnog sloja.To je ljepilo na bazi melamina i poliuretana a uloga mu je da dobro poveže ta dva sloja.
Zaštitni sloj (overlay) se nanosi preko dekorativnog sloja. Uloga mu je da osigura potrebne osobine laminatu kao što su, čvrstoća, otpornost na habanje, svjetlost, vlagu itd. On se obično sastoji od lake prozirne papirne folije koja je natopljena najčešće melaminskom smolom. Dodavanjem još nekih primjesa kao
što je korund, povečeva se otpornost na grebanje. Pored ovoga, u njega je moguće otisnuti , pomoću čeličnog valjka, fine kanale i nabore koji se mogu opipati na prirodnom drvetu.

Balansni sloj
, ovaj sloj se nanosi sa donje strane laminatne ploče. služi, prije svega, za postizanje ravnoteže napetosti u odnosu na slojeve sa gornje strane nosivog sloja. Također štiti od vlage iz podloge. Ovo spriječava uleknuće laminata uslijed upijanja vlage. Sloj se sastoji od papira impregniranog smolom.
Posebne vrste laminata imaju još natronski papir. On se nalazi između nosivog i dekorativnog spoja. Taj sloj se sastoji iz jednog ili više natronskih papira. Ovakvi laminati imaju izuzetno otpornu površinu i koriste se, uglavnom, za podove javnih ustanova gdje postoje velik zahtjevi u pogledu otpornosti na habanje. Ovi laminati su poznati pod oznakom HPL (High Pressure Laminate).